این کمپین به پایان رسیده است

روزانه ۲ گیگابایت اینترنت ایرانسل هدیه بگیرید

 

از طریق ایرانسل من، وضعیت بسته اینترنت هدیه و میزان مصرف خود را مشاهده کنید.

دانلود چارخونه

dl